پایان نامه ارشد با فرمت ورد ، دانلود پایان نامه مقطع ارشد ، پایان نامه ، پایان نامه با فرمت ورد ، دانلود پایان نامه ، پایان نامه با فرمت word، پایان نامه دکترا ، پایان نامه ، آرشیو پایان نامه ، دانلود پایاننامه ، پایانامه ، خرید پایان نامه ، سفارش پایان نامه ، پایان نامه ارشد ، مقاله ، مقاله با فرمت ورد ، دانلود مقاله ، مقاله ترجمه شده ، دانلد مقاله ، دانلود مقاله ترجمه شده ، مقاله با ترجمه ، طرح توجیهی ، کارآفرینی ، تهران کارآفرین ، طرح خوداشتغالی ، طرح کارآفرینی ، کسب درآمد اینترنتی ، بهترین راه کسب درامد اینترنتی ، راه عملی کسب درامد ،
تهران کارآفرین را بخاطر بسپارید(تی کی وب)، و newtk.ir ، tkweb.ir ، می توانید آرشیوی از پایان نامه های یک رشته ی خاص را تهیه کنید. پشتیبانی محصولات ٠٩٠١٠٥٩٣٦٠٧ هر پایان نامه ، مقاله و یا هر فایل دیگری با هر موضوعی را از ما بخواهید؛
تهران کارآفرین پرورش کرم ابریشم طرح توجیه فنی اقتصادی دانلود مقاله ترجمه شده با فرمت ورد

مقاله انگلیسی + فایل ترجمه ، تفاوت های فردی در ارتباط با رضایت از پاداش شغلی و رضایت شغلی

مقاله انگلیسی + فایل ترجمه ، تفاوت های فردی در ارتباط با رضایت از پاداش شغلی و رضایت شغلی

مقاله انگلیسی + فایل ترجمه ، تفاوت های فردی در ارتباط با رضایت از پاداش شغلی و رضایت شغلی

سال انتشار 2013

فایل مقاله انگلسی 9 صفحه pdf

فایل ترجمه word20 صفحه

عنوان انگلیسی
Individual differences in the relationship between satisfaction with job rewards and job satisfaction
فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده
1. مقدمه
2. روش تحقیق
3. نتایج
4. بحث
ترجمه چکیده
اگرچه پژوهش های قبلی اغلب یک ارتباط مثبت بین رضایتمندی از دستمزد و رضایت شغلی نشان داد، ولی در مورد جهان شمولی این یافته ها اختلاف وجود دارد. تجزیه و تحلیل رگرسیون خوشه دانا در سه نمونه به طور مداوم نشان می دهد که دو نوع از افراد هر یک با رابطه های رضایت و پاداش شغلی مختلف متمایز می شوند. برای نوع اول، رضایت شغلی به رضایتمندی از پاداش مالی و روانی مربوط است در حالی که رضایت شغلی دومین نوع فقط به رضایتمندی از پاداش روانی مربوط می شود. علاوه بر این تفاوت بین فردی در مورد امنیت مالی ارزش کاری و نه شناخت مشخص شد که این امر نشان می دهد تفاوت در ارزش کاری ممکن است بر مبنای تفاوت های بین فردی در رابطه رضایتمندی از پاداش نهفته باشد. علاوه بر این افراد نوع 1 و 2 از لحاظ قصد ترک خدمت و تعهد سازمانی موثر متفاوت هستند که این امر نشان می دهد تفاوت ها در رابطه رضایتمندی از پاداش همچنین به نتایج مهم سازمانی مربوط می شود. مفاهیم نظری و عملی این یافته ها مورد بحث قرار گرفت.
ترجمه مقدمه
رضایت شغلی بدون شک یکی از نتایج بسیار مورد مطالعه قرار گرفته در تحقیقات سازمانی (اسپکتور، 1997) است. احتمالا یکی از دلایل، پیوند بصری آن با طیف گسترده ای از رفتارهای مهم کارکنان مانند ترک خدمت، غیبت و عملکرد است (چلیچر، هانسن و فاکس، 2010). بنابراین تحقیق در مورد رضایت شغلی گسترده است. به طور سنتی پاداش کاری به عنوان عامل اصلی تعیین کننده رضایت شغلی در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال با توجه به مدل ارزش ویژه آدامز (1965) مردم نسبت ورودی / خروجی خود - که نشان دهنده پاداش دریافتی آنها در ازای انجام کار است - را به منظور تعیین اینکه آیا در کار خود احساس رضایت می کنند، نسبت به فرد دیگر مقایسه می کنند. به طور مشابه در مدل تفاوت پورتر و لاولر (1968) رضایت شغلی افراد توسط یک مقایسه از شرایط شغلی فعلی آنها (از جمله پاداش دریافتی آنها) با شغل ایده آل آنها تعیین می شود. به غیر از نقش آن در نظریه های رضایت شغلی، هنگام غربالگری ابزارهای مورد استفاده برای اندازه گیری رضایت شغلی محوریت پاداش نیز آشکار است. به طور خاص دو ابزار مهم شاخص توصیفی شغل (JDI) و پرسشنامه رضایتمندی مینه سوتا (MSQ) هر دو شامل یک خرده مقیاس هستند که به رضایت از پاداش شغلی اشاره می کنند (رجوع کنید به چلیچر و همکاران، 2010). از مطالب فوق نتیجه می گیریم که پاداش برای رضایت شغلی ضروری است. اگرچه نظریه های مهم در مورد رضایت شغلی حدس می زنند که پاداش شغلی (همیشه) بر رضایت شغلی تاثیر نمی گذارد. به طور خاص تئوری دو عاملی هرزبرگ (1959) دستمزد را به عنوان یک عامل بهداشتی در عوض عامل ارضاء کننده تعریف می کند. از این رو پیش بینی شده است که رضایت از دستمزد بر رضایت شغلی تاثیر نمی گذارد. از نظریه خود مختاری (دسی و رایان، 1985، 2002) که فرض می کند رضایتمندی در نتیجه انگیزه درونی است، می توان نتیجه مشابهی به دست آورد و انگیزه درونی تحت تاثیر پاداشهای بیرونی نبوده و یا حتی به صورت منفی از طریق پاداشهای بیرونی تحت تاثیر قرار نمی گیرد (به عنوان مثال با ارائه پاداش های مالی گاگنه و فارست، 2008). در مجموع دیدگاه های ضد و نقیضی در مورد نقش پاداش شغلی در ارتباط با رضایت شغلی وجود دارد. استدلال می کنیم که در مطالعه حاضر نباید هر دو دیدگاه دیگری را رد کنند. در عوض بسته به فرد مورد نظر ممکن است دیدگاه اول یا دوم اعمال شود. به عبارت دیگر نشان دادیم که تفاوت های فردی در ارتباط با پاداش و رضایت شغلی وجود دارد و در واقع برای برخی افراد پاداش های بیرونی با رضایتمندی در ارتباط است، در حالی که برای افراد دیگر این چنین نیست. در ادامه این نقطه را با دقت شرح خواهیم داد. اول اینکه بین دو دسته پاداش شغلی تمایز قائل می شویم؛ دوم استدلال می کنیم که چرا تفاوت های فردی در ارتباط با پاداش و رضایت شغلی بر اساس کارهای موجود در ارزش کاری مورد انتظار است و در نهایت استدلال می کنیم که آیا این تفاوت های فردی به نتایج کاری دیگر نیز مربوط هست.
کلمات کلیدی
- رضایت شغلی - پاداش های شغلی - رضایت از پرداخت - تفاوت های فردی - ارزش کار

چکیده انگلیسی

Although previous research often showed a positive relationship between pay satisfaction and job satisfaction, we dispute the universality of this finding. Cluster-wise regression analyses on three samples consistently show that two types of individuals can be distinguished, each with a different job reward–job satisfaction relationship. For the first person type, job satisfaction relates to financial and psychological reward satisfaction, whereas for the second person type job satisfaction relates to psychological reward satisfaction only. In addition, between-person type differences were found for the work value financial security but not for recognition, which suggests that differences in work values may lie at the basis of between-person differences in the rewards–satisfaction relationship. Moreover, person types 1 and 2 differ in turnover intention and affective organizational commitment, which implies that differences in the rewards–satisfaction relationship relate to important organizational outcomes as well. Theoretical and practical implications of these findings are discussed.

مقدمه انگلیسی

Job satisfaction is without doubt one of the most studied outcomes in organizational research (Spector, 1997). One of the reasons is probably its intuitive link with a wide range of important employee behaviors such as turnover, absenteeism, and performance (Schleicher, Hansen, & Fox, 2010). Therefore, the research on job satisfaction is widespread. Traditionally, job rewards are considered a major determinant of job satisfaction. For example, according to the equity model of Adams (1965) people compare their input/output ratio – which reflects the rewards they receive in return for the work they perform – to that of a comparison person to determine whether they feel satisfied in their job. Similarly, in the discrepancy model of Porter and Lawler (1968) people's job satisfaction is determined by a comparison of their current job conditions (including the rewards they receive) to their ideal job. Apart from its role in theories on job satisfaction, the centrality of job rewards is also obvious when screening instruments that are utilized to measure job satisfaction. In particular, the two most important instruments, the Job Descriptive Index (JDI) and the Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) both include a subscale referring to satisfaction with job rewards (see Schleicher et al., 2010). From the above, one would conclude that job rewards are indispensable for job satisfaction. However, important theories on job satisfaction conjecture that job rewards do not (always) affect job satisfaction. In particular, Herzberg's (1959) two-factor theory conceptualizes pay as a hygiene factor rather than a satisfier. Hence, it is predicted that satisfaction with pay does not affect job satisfaction. A similar conclusion can be drawn from self-determination theory (Deci and Ryan, 1985 and Deci and Ryan, 2002), which posits that satisfaction results from intrinsic motivation, and that intrinsic motivation is not or even negatively influenced by extrinsic rewards (for example by providing financial rewards Gagné & Forest, 2008). In sum, conflicting views on the role of job rewards in relation to job satisfaction exist. In the present study, we argue that both views should not exclude one another. Rather, depending on the individual under consideration, the one or the other may apply. In other words, we suggest that there are individual differences in the link between job rewards and job satisfaction in that for some people extrinsic rewards do indeed relate to satisfaction, whereas for other people this is not the case. In what follows, we will elaborate on this point. First we distinguish between two categories of job rewards; second we argue why individual differences in the relationship between rewards and job satisfaction are expected on the basis of existing work on work values, and finally we argue that these individual differences relate to other job-outcomes as well. 1.1. Categories of job rewards Rewards are key components of the exchange relationship between employee and employer (Armstrong, 2010, Cropanzano and Mitchell, 2005 and White and Drucker, 2000). Hence, rewards are used as a tool to guide behavior and performance in an attempt to attract and retain the best-qualified employees and keep them satisfied and motivated (Bellenger et al., 1984, Bratton and Gold, 2003 and Rynes et al., 2004). Because of this reason, the research and theorizing on rewards is widespread and has a long history (e.g., Currall et al., 2005, Heneman and Judge, 2000 and Williams et al., 2008). At the same time, the stream of research on rewards is heavily dominated by studies on the impact of financial rewards (often referred to as ‘pay’). This is somewhat surprising given that almost all major motivation and satisfaction theories explicitly stress the importance of alternative types of rewards (e.g., Adams, 1965, Deci and Ryan, 1985, Deci and Ryan, 2002, Herzberg, 1959 and Porter and Lawler, 1968). In line with these theories, the total reward management movement has recently conceptualized rewards as any valued outcome an employee receives from the employer in exchange for the employee's effort and contribution (Henderson, 2003). Total reward management hereby acknowledges that it is important to provide the appropriate financial rewards, but stresses the necessity to complement these with other reward types (Armstrong, 2010). To date, there are several total reward categorizations available (e.g., Christofferson and King, 2006, Milkovich and Newman, 2005 and Zingheim and Schuster, 2000), but the underlying categorization principle appears to be quite similar. In this study, we focus on two major categories of rewards, that is, financial and psychological rewards. Because several authors have long noted that not the working conditions themselves, but rather how these are experienced and valued (Porter and Lawler, 1968 and Vroom, 1964) are more influential (Steel, 2002), we study the satisfaction with these two types of rewards, rather than the rewards themselves. 1.2. Individual differences in the link between job rewards and job satisfaction While there are studies on the relationship between job rewards and employee behaviors and attitudes, they focus almost exclusively on general (or average) patterns. In other words, they do not take individual differences in this relationship into account. The few exceptions that have studied individual differences in (the perception of) job rewards have limited themselves to comparisons between a priori defined groups, such as men and women (e.g., Buchanan, 2005, Graham and Welbourne, 1999 and Keaveny and Inderrieden, 2000), people from different cultures (e.g., Fong & Shaffer, 2003), with different educational levels (Klein & Maher, 1966) or from different age groups (Clark, Oswald, & Warr, 1996). Consequently, our understanding of individual differences in the link between reward satisfaction and job satisfaction is limited at best. At the same time, traditional theories on job satisfaction and motivation do not agree on the role of various categories of rewards. In particular, for equity theory (Adams, 1965) and the discrepancy model of Porter and Lawler (1968) both financial and psychological rewards are expected to relate to job satisfaction, whereas Herzberg's (1959) two-factor theory and self-determination theory (Deci and Ryan, 1985 and Deci and Ryan, 2002) state that financial rewards do not satisfy people. We believe that this theoretical disagreement does not imply that one theoretical proposition has to be rejected in favor of the other. Rather, we believe that different theories may hold for different individuals. Therefore, we expect that financial reward satisfaction relates to job satisfaction for only a subset of employees (as there is disagreement as to the impact of this type of reward), whereas the relationship between psychological reward satisfaction and job satisfaction holds for every employee. In other words, we hypothesize that two person types exist, for the first person type both financial and psychological reward satisfaction relate to job satisfaction, whereas for person type two only psychological reward satisfaction does. 1.3. Work values as antecedents of individual differences in the reward satisfaction–job satisfaction relationship The literature on work values provides us with a framework to explain why the link between reward satisfaction and job satisfaction varies from individual to individual. Values are criteria or goals that serve as guiding principles in people's life, thereby transcending specific situations (Schwartz, 1999). Work values are more specific than general values in that they refer to people's working life. As such, they can be considered general and stable goals employees want to realize through working (Nord, Brief, Atieh, & Doherty, 1988). Because work values are relatively stable across time and situations, and because they differ between individuals by definition (e.g., De Cooman et al., 2008 and Kalleberg, 1977), they affect the way in which people differentially perceive their working situation. As such, work values can be conceived as antecedents of the predicted individual difference pattern. Whereas the literature on work values reports a wide variety of them (Zytowski, 1970), a commonly used differentiation is between intrinsic or self-actualization, extrinsic or material, and social or interpersonal work values (De Cooman et al., 2008 and Nord et al., 1988). Especially the latter two categories are relevant when studying financial and psychological rewards, and more specifically the work values financial security and recognition. In particular, for individuals who strongly value financial security, it may be logically hypothesized that financial reward satisfaction relates to job satisfaction. Otherwise, individuals who highly value recognition are expected to show a strong link between job satisfaction and psychological reward satisfaction. 1.4. Turnover intention and affective commitment as consequences of individual differences in the reward satisfaction–job satisfaction relationship Finally, we expect individual differences in the link between job rewards and job satisfaction to relate to two important job-related employee outcomes, that is, turnover intention and affective commitment. A first reason is that it has repeatedly been shown that satisfaction with the rewards one receives affects both turnover intention and affective commitment (De Gieter et al., 2008, DeConinck and Bachmann, 2005 and DeConinck and Stilwell, 2004). Second, from a theoretical point of view, turnover intention and affective commitment are considered a consequence and correlate of job satisfaction respectively (Schleicher et al., 2010 and Williams et al., 2006). In line with this reasoning, a recent meta-analysis showed high to very high correlations between turnover intention (r = − .65) as well as affective commitment (r = .60) and job satisfaction (Schleicher et al., 2010). Along the lines of SDT (Deci and Ryan, 1985 and Deci and Ryan, 2002), we suggest that individuals whose satisfaction is determined by satisfaction with their financial rewards are less intrinsically motivated. Therefore we expect these people to be less committed to the organization and to be more inclined to leave. In sum, this study examines individual differences in the relationship between satisfaction with financial as well as psychological rewards on the one hand and job satisfaction on the other hand. Concerning satisfaction with financial rewards, a large body of studies has shown that people are more satisfied with their job when they experience higher pay satisfaction (see Williams et al., 2006). Moreover, it has been shown that satisfaction with psychological rewards also plays a key role in satisfying people, and is sometimes even more important than pay (De Gieter, De Cooman, Pepermans, & Jegers, 2010). However, individual differences research on the relationship between satisfaction with the two aforementioned types of rewards and job satisfaction remains missing. Therefore, the present study tests (1) the presence of individual differences in the relationship between satisfaction with financial as well as psychological rewards and job satisfaction; (2) the role of the work values financial security and recognition as antecedents of these individual differences; and (3) turnover intention and affective commitment as differential consequences of the individual differences pattern. We believe that this will provide us with a deeper, more profound insight into how satisfaction with different job rewards relates to job satisfaction.

 

مقاله ترجمه مدیریت ,   رضایت شغلی , مقاله ترجمه شده مدیریت , دانلود مقاله با ترجمه رشته مدیریت , مقاله ای اس ای ترجمه شده مدیریت , مقاله ترجمه شده رضایت شغلیپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 18,000 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 360,000 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tkweb_340822_5651.zip266k

پایان نامه افسردگی در زنان

پایان نامه افسردگی در زنان   با آنكه در دهه هاي اخير‘ پيشرفت هاي سريع و شگفت انگيزي نصيب جامعه پزشكي گرديده با اين حال يك نوع حس بلاتكليفي و سرماخوردگي نهاني در بين مردم به ويژه در گروه زنان گرديده است. اين ناراحتي هاي گوناگون رواني طبيعتاً جسم آدمي را نيز تحت تاثير قرار مي دهد و شخص را تا سر منزل بيماري هاي روان تني و رواني مانند « افسردگي » كه يكي از عواقب آن خودكشي است مي رساند. به عقيده عده اي ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,500 تومان 30% تخفیف

پایان نامه ریشه های بدحجابی با فرمت ورد

پایان نامه ریشه های بدحجابی با فرمت ورد مقدمه   ريشه بيشتر انحرافات ديني و اخلاقي نسل جوان را در لابلاي افكار و عقايد آنان بايد جستجو كرد . فكر اين نسل از نظر مذهبي آن چنان كه بايد راهنمايي نشده است و از اين نظر فوق‌العاده نيازمند هستند و اين راهنمايي بايد با زبان و منطق همراه باشد . چرا كه هر كسي احساس مي‌كند اين نسل آنقدر ها هم لجوج نيست و آمادگي زيادي براي دريافت حقايق دارد و هدف از انتخاب اين عنوان «‌ري ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 4,000 تومان 50% تخفیف

پایان نامه کارشناسی ارشد فرسودگي شغلي با فرمت ورد

پایان نامه کارشناسی ارشد فرسودگي شغلي با فرمت ورد پایان نامه کارشناسی ارشد فرسودگي شغلي با فرمت ورد ، فرسودگی شغلی ، فرسودگی شغلی دبیران ، مقاله فرسودگي شغلي با فرمت ورد -1 مقدمه با پيچيده تر شدن روز افزون جوامع امروزي رسالت سازمانها براي برآوردن انتظارات جوامع حساس تر و مهم تر مي شود. با توجه به حساسيت سازمان آموزش و پرورش براي دستيابي و اجراي موفقيت آميز هر فعاليت آموزشي افزون بر منابع مالي، وسايل و فناوري، وجود نيروي انساني سالم و متعهد، نقش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 6,000 تومان 40% تخفیف

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی   دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي   بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان شهري و روستايي پایان نامه ارشد ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، پایان نامه رشته روانشناسی ، رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي،  دانش‌آموزان شهري و روستايي در صورتی که نتوانستید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 6,000 تومان 40% تخفیف